home图标
全部资讯 游戏公告 资讯正文
4月1日服务器例行维护公告

亲爱的穿越火线玩家:
 

      美夕工作室为了进一步稳定服务质量,提高游戏品质,《穿越火线》将于4月1日(星期三)8:00——10:00进行全区全服停机维护。版本号升级为5.3.6。
 

      更新内容:

            例行维护。
 

      为此带来的不便我们深表歉意!感谢您的理解,祝您游戏愉快! cf.meixistudio.com
 

 

 

穿越火线运营团队

2020年3月30日


扫一扫关注美夕工 作室官方微博

掌握实时资讯、活动,获取最新网站地址。好让各位玩家找到超神的捷径。

标签

热门资讯